Ford

Historien om industrialismen under 1900-talet, och om bilismen och dess genombrott, är i stor utsträckning historien om Ford Motor Company, grundat av Henry Ford 16 juni 1903. I Aldous Huxleys roman Sköna nya värld har alla religiösa referenser i det framtida samhället ändrats, så att de istället syftar på Henry Ford. En av Fords första modeller, T-forden, fanns tidigare avbildad på den amerikanska tiodollarsedeln, detta för att uppmärksamma att de anställda vid Fords fabriker fick en lön på tio dollar om dagen, en förutsättning för at de skulle kunna köpa en T-ford själva.

Lönen var en viktig del av Henry Fords vision, att han skulle tillverka en bil som även arbetare skulle ha råd att köpa. Men allra viktigast var att han införde det löpande bandets princip, som gjorde att bilar – och en hel del andra industriprodukter – kunde tillverkas snabbare och billigare än någonsin tidigare. Detta, i kombination med en viss social omsorg om arbetarna, framför allt i form av höga löner, kom att kallas fordism.

Vad händer nu?

Ford är idag USA:s näst största biltillverkare, och var den femte största i världen 2010. Men de senaste åren har inte varit lätta för tillverkaren. Huvudkontoret ligger i Dearborn, en förort till Detroit. Detroit har drabbats hårt av den ekonomiska krisen, inte minst bilindustrins kris, och nyligen ansökte staden om att försättas i konkurs. Företaget har sålt flera av de bilmärken som man tidigare ägde, som Jaguar, Land Rover och Volvo. Köparna till dessa företag finns i Indien och Kina, som seglar upp som de ”nya” billänderna.

Kanske kommer inte Ford att klara sig kvar i toppen bland biltillverkare, det kan bara framtiden utvisa. Men oavsett vad som händer så kan ingen förneka att Ford har haft ett inflytande på personbilarna som få andra företag kan matcha. Från T-forden, över den ikoniska Mustangen till hybrid-SUV:en Ford Escape plug-in visar Ford på det amerikanska framåtskridandet.